SPLOŠNI POGOJI
Portal je zasnovan tako da obiskovalec čimhitreje pride do željenih informacij.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni funkcionalnost spletne strani in uporabniške izkušnje, s čimer uporabnik izrecno soglaša.

Uporabnik jamči, da so vsi osebni podatki, ki jih mora navesti ob prvi prijavi v sistem (ob vpisu), pravilni in resnični. Navajanje napačnih podatkov (vključno z izdajanjem za drugo osebo) lahko predstavlja kaznivo dejanje, za katerega uporabnik odgovarja po predpisih o kazenski odgovornosti.

Uporabnik spletnega imenika Vse Za fasado VseZafasado.net dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja spletnega imenika in za pošiljanje elektronske pošte v skladu s 23. točko teh pravil, upravljalec spletnega imenika pa se zavezuje, da bo osebne podatke uporabil izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni. Vse Za fasado VseZafasado.net jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007)). Upravljalec zbirke osebnih podatkov je upravljalec strani Vse Za fasado VseZafasado.net . Upravljalec osebnih podatkov jamči, da podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.

Upravljalec spletnega portala Vse Za fasado VseZafasado.net ne odgovarja za resničnost in pravilnost vpisanih podatkov in njihove vsebine. Izključitev odgovornosti velja tudi glede objavljenih slik, povezav (linkov), video ali filmskega gradiva ter vsega ostalega gradiva, ki ga uporabnik objavi na spletni strani Vse Za fasado VseZafasado.net.

Uporabnik se zavezuje, da na spletnem portalu Vse Za fasado VseZafasado.net ne bo objavil ničesar, s čimer bi lahko kršil veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Zlasti je prepovedano:
a.Objavljati oglase, ki predstavljajo nedovoljeno reklamo za opravljanje dela ali zaposlovanje na črno po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (UPB1, Ur. list RS, št. 12/2007);
b.Objavljati gradivo, vključno s povezavami, ki lahko poseže v osebnostne pravice tretjih oseb;
c.Objavljati gradivo, vključno s povezavami, ki predstavlja pornografske vsebine;
d.Objavljati oglase, s katerimi uporabnik oglašuje prodajo blaga ali storitev, ki kršijo pravice tretjih oseb, npr. avtorsko pravico, blagovno znamko, model, patent ali druge pravice intelektualne lastnine;
e.Objavljati oglase, s katerimi se oglašuje prodaja ukradenega blaga;
f.Objavljati oglase, ki oglašuje prodajo blaga ali storitev, ki niso v pravnem prometu ali katerih prodaja ali ponujanje sta prepovedani;
g.Objavljati oglase, ki v nasprotju z zakonom oglašujejo igre na srečo;
Uporabnik se zavezuje, da bo oglaševal izključno v slovenskem jeziku in izključno v svojem imenu in na svoj račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo objavil izključno fotografije konkretnega predmeta prodaje. Objava slikovnega, video ali drugega gradiva zgolj v ilustrativne namene ni dovoljena.

Uporabnik se zavezuje, da bo v svojem oglasu objavil izključno povezave (linke), ki potencialnim kupcem omogočajo dodatne informacije glede opisa predmeta prodaje, njegovih značilnosti ipd. Uporabnik soglaša, da je prepovedana vsaka objava povezav (linkov), ki meri na oglaševanje drugega blaga ali storitev, ki s predmetom prodaje ni v neposredni zvezi. Izrecno se uporabnik zavezuje, da ne bo objavljal povezav (linkov) na spletne strani spletnih imenikov in portalov, ki predstavljajo konkurenco portalu VseZafasado.net

Uporabnik se zavezuje, da bo pravočasno, ažurno in skrbno odgovarjal na dane ponudbe s strani drugih uporabnikov. V ta namem se zaveže, da bo imel delujoč naslov elektronske pošte ali delujočo telefonsko številko, kjer je redno dosegljiv. Uporabnik se zavezuje, da bo elektronsko pošto in ažurne podtke redno pregledoval na info@vsezafasado.net za namen spremembe vpisa.

Kakršnakoli objava, reproduciranje ali druga uporaba vsebin in podatkov, objavljenih na spletni strani VseZafasado.net, je strogo prepovedana in je možna samo ob predhodnem pisnem soglasju upravljalca sistema.

Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Portal VseZafasado.net ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si portal VseZafasado.net pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

S potrditvijo (v nadaljevanju besedila obrazec) se obrazec z vsemi izpolnjenimi podatki posreduje na strežnik portala VseZafasado.net , kjer obrazec pregleda urednik portala. Če je obrazec zavrnjen, urednik kontaktira kontaktno osebo na obrazcu, za dopolnitev obrazca. V primeru potrditve obrazca se shrani v bazi na portalu. Potrjeni obrazec s strani urednika se objavi na portalu v obliki povpraševanja z vsemi podatki navedenimi v obrazcu. Potrjeno povpraševanje ( podatke ) se lahko uporabi v najdaljne promocijske namene portala. Podjetja, ki so v poslovnem registru na portalu in delujejo v iskanih dejavnostih, prejmejo elektronsko sporočilo s povezavo do povpraševanja objavljenega na portalu. Zainteresirana podjetja za izvajanje projekta odgovarjajo neposredno kontaktni osebi navedeni na obrazcu.
Povpraševanja v zvezi z prenovo fasade in zamenjavo oken ali vrat lahko si lahko ogledajo ( oziroma mu bodo posredovana na vpisani elektronski naslov ) vsa podjetja , ki so vpisna v imenik portala Vse Za fasado VseZafasado.net in imajo izpolnjena vse obveznosti do portala Vse Za fasado VseZafasado.net ( plačilo vpisa  ..glej cenik ). Vpis podjetja v imenik Vse Za fasado VseZafasado.net se šteje kot Prijavnica ( velja kot naročilnica ) . Z strinjanjem pogojev se vpisano podjetje zavezuje da bo poravnala stroške vpisa pa ceniku. Garancija na prejem povpraševanja pomeni , da vpisana ki so izpolnila pogoje do portal VseZsfasado.net podjetja prejmejo aktualna povpraševanja.
Ko prejmemo nakazilo na naš TRR oziroma nam lahko za hitrejšo realizacijo posredujte sliko zaslona (screen shot) o opravljenem plačilu na info@vsezafasado.net v jpg ali gif formatu oziroma v delovnih dneh od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Podatke za uporabo storitev vam bomo poslali na vpisani e-poštni naslov.

Podjetje ETHOR d.o.o.,upravljalec portal Vse Za fasado VseZafasado.net ne odgovarja za dela izvajalcev. Portal Vse Za fasado VseZafasado.net z storitvijo  pošiljanja povpraševanjadeluje le kot posrednik med povpraševalci in ponudniki storitev. Vse Za fasado VseZafasado.net nima nobene odgovornosti glede na število povpraševanj in na resničnost podatkov v povpraševnju, in ne odgovarja za dela izvajalcev.

VseZaFasado.net

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21-40   Naprej  Zadnja stran 
Prikaz fasaderjev 1 do 10 od 396

 

fasaderstvo, Izračun cene fasade, cena fasade, Fasadni sistemi, fasaderstvo, Fasade in Fasaderstvo, nasveti pri izbiri fasade, fasade galerija, Izdelava fasade, cena Izdelava fasade, cena Izdelava fasad, Izdelava Poceni Fasada, seznam fasaderjevo
Oglas na VseZafasado